ျပန္ေပး

ဇာတ္ကားအမည္ – ျပန္ေပး
ဒါရိုက္တာ – ကိုေဇာ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ – ရန္ေအာင္ ၊ လူမင္း ၊ ခန္႔စည္သူ ၊ ခိုင္သင္းၾကည္ ၊ မိုးေဟကို
ရံုတင္မည္႔ရက္ – ၾသဂုတ္ ၃ ရက္

Read More

My Country My Home – ဇာတိေျမ

ဇာတ္ကားအမည္ – My Country My Home – ဇာတိေျမ
ဒါရိုက္တာ – ၾကည္ျဖဴသွ်င္
သ႐ုပ္ေဆာင္ – ရန္ေအာင္ ၊ ေအာင္ရဲလင္း ၊ မိုရီစခီ၀င္း ၊ ၀တ္မႈန္ေရႊရည္
ရံုတင္မည္႔ရက္ – ဇူလိုင္ ၂၇

Read More

ဣတၳိယ

ဇာတ္ကားအမည္ – ဣတၳိယ
ဒါရိုက္တာ – ကုိေဇာ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ – အလင္းေရာင္ ၊ စုိးျမတ္သူဇာ ၊ ခုိင္သင္းၾကည္ ၊ ေဖြးေဖြး
ရံုတင္မည္႔ရက္ – ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္

Read More

မဂၤလာခုတင္

ဇာတ္ကားအမည္ – မဂၤလာခုတင္
ဒါရိုက္တာ – ကုိေဇာ္
သ႐ုပ္ေဆာင္ – ျမင္႔ျမတ္ ၊ ၀တ္မႈန္ေရႊရည္
ရံုတင္မည္႔ရက္ – ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္

Read More

ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္

ဇာတ္ကားအမည္ – ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္
ဒါရိုက္တာ – ဝိုင္း(Own creator)
သ႐ုပ္ေဆာင္ – အလင္းေရာင္ ၊ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ ၊ ေဖြးေဖြး ၊ ရတနာဗိုလ္
ရံုတင္မည္႔ရက္ – ဇူလိုင္ ၂၇

Read More

ေၾကြ

ဇာတ္ကားအမည္ – ေၾကြ
ဒါရုိက္တာ – သားညီ
သရုပ္ေဆာင္ – လႊမ္းပိုင္ ၊ အိေခ်ာပို ၊ ရဲေအာင္ ၊ စုိးျမတ္သူဇာ
ရံုတင္မည္႔ ရက္ – ဇူလိုင္ ၂၀

Read More

၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စပြန္ဆာ

ဇာတ္ကားအမည္ – ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စပြန္ဆာ
ဒါရုိက္တာ – ၾသရသ
သရုပ္ေဆာင္ – ခန္႔စည္သူ ၊ ေဇရဲထက္ ၊ ေရႊမႈန္ရတီ ၊ စိုးျမတ္သူဇာ ၊ ခင္လိႈင္
ရံုတင္မည္႔ ရက္ – ဇူလိုင္ ၂၀

Read More

ေဘာ္ေဘာ္ကေထွာ္

ဇာတ္ကားအမည္ – ေဘာ္ေဘာ္ကေထွာ္
ဒါရုိက္တာ – ကိုေပါက္
သရုပ္ေဆာင္ – ျမင္႔ျမတ္ ၊ ရာဇာေန၀င္း ၊ ခင္လိႈင္ ၊ ဂ်ဳိကာ ၊ ေရႊသမီး ၊ ဆုအိမ္႔စံ ၊ မုဏ္း
ရံုတင္မည္႔ ရက္ – ဇူလိုင္ ၁၃

Read More

တို႔ရြာကငတက္ျပား

ဇာတ္ကားအမည္ – တို႔ရြာကငတက္ျပား
ဒါရုိက္တာ – သက္ေနထြန္း
သရုပ္ေဆာင္ – ခန္႔စည္သူ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို၊ ေနမ်ိဳးေအာင္၊ ေနေဒြး၊ အိေခ်ာပို၊ ရတနာဗို၊ ေက်ာ္ထူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ၊ 5star အဖြဲ႕၊ ရဲေလးမ တို႔ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ရံုတင္မည္႔ ရက္ – မသိရေသး

Read More

တိုးေက်ာ္မန္း နဲ႔ နန္းဆန္တဲ့ရြာ

ဇာတ္ကားအမည္ – တိုးေက်ာ္မန္း နဲ႔ နန္းဆန္တဲ့ရြာ
ဒါရုိက္တာ – ေက်ာ္သားၾကီး
သရုပ္ေဆာင္ – ေက်ာ္ရဲေအာင္ ၊ ေျပတီဦး ၊ ေဗလု၀ ၊ သင္ဇာ၀င္႔ေက်ာ္ ၊ ေအးျမတ္သူ
ရံုတင္မည္႔ ရက္ – ဇူလိုင္ ၆ ရက္

Read More